Kostnadsfri juridisk rådgivning

Välkommen till Projure! Vi är en nystartad ideell förening som erbjuder juridisk rådgivning till allmänheten. Föreningen består av juriststudenter som vid sidan av sina studier hjälper privatpersoner att lösa juridiska problem. För juriststudenternas del innebär det en möjlighet att omsätta sina juridiska kunskaper i praktisk verklighet. Samtidigt som privatpersoner får en möjlighet att få kostnadsfri juridisk rådgivning inom områden som familjerätt, straffrätt, fastighetsrätt med mera. Familjejurister runt om i landet kommer med jämna mellan rum skriva olika inlägg på denna sida. Familjejurist

Syftet med verksamheten

Det svenska samhället blir allt mer regelstyrt. Allt fler områden präglas av detaljerade regler och föreskrifter som kan vara svåra för en lekman att överblicka. Det finns en mängd saker man bör känna till när man köper en bostadsrätt, ett hus eller en bil. Det handlar bland annat om vilka rättigheter man har om egendomen man köper är behäftad med fel, vad som händer om säljaren inte levererar i tid och hur man gör för att reklamera. Privatpersoner kommer också i kontakt med många regler på familjerättens område, det kan han handla om hur ett arv ska förrättas eller hur man skriver ett samboavtal när man ska flytta ihop. Juriststudenterna som är med i Projure hjälper till att reda ut dessa frågetecken genom att ge raka och tydliga svar som är förankrade i gällande lagstiftning.

Sidan har en särskild inriktning inom rättsområdet familjerätt med fokus inom vårdnadstvister. Det innebär att vi besvarar flest frågor kopplat till det rättsområdet. Familjerätt är det område som som innehåller bestämmelser om familjemedlemmars förhållande till varandra. Familjerätten berör bland annat frågor om vårdnad om barn, arv, bodelning och underhållsbidrag.

Projure fungerar som en juridisk databas. Vi publicerar svaren på de frågor vi får, så att våra juridiska svar kan komma många till del. Vi avidentifierar alltid information i frågorna som kan leda till att frågeställaren kan identifieras.

Varmt välkommen att ställa din fråga till oss.

Kontaktinformation

Kontakta oss gärna på projure@foretagsmejlen.se om du har frågor. Stockholms främsta advokatbyrå verksamma inom humanjuridik finner ni nedan.

Familjerätt Stockholm

Familjerätt Norrköping

books