Logo Logo

Detta är Projures juridiska rådgivare och föreningens styrelse.

Rådgivarna och styrelsen kan kontaktas via fornamn.efternamn@projure.se.

Rådgivare
Daniel Haverinen
Jacob Giesecke
Jon Mousavi
Tore Gramenius
Cecilia Holmsten
Edvin Johansson
Jesper Johansson
Lovisa Lennström
Beatrice Rebermark Ellinge
Meri Djerf
Martin Giessbeck
Carl Fredrik Steen
Karl Matson
Simone Flodén
Emma Cedergren


Styrelsen
Ordförande
Pontus André

Rådgivaransvarig
Sarah Ek

Sponsor- och marknadsföringsansvarig
Johanna Overmeer

IT-ansvarig
Louise Vidlund

Övriga ledamöter
Viktor Sunnersjö