Logo Logo

Kort om Ideella Föreningen Projure


Projure grundades under hösten 2007 av Oscar Coronel, Jens Malmqvist, George Sharan och Johan Petri, alla studerande på juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Målet var från början att få ett praktiskt inslag i en teoretisk utbildning och samtidigt hjälpa allmänheten med juridiska frågor. Med tiden kom efterfrågan från den undrande allmänheten att bli allt större, och fler och fler rådgivare utöver de ursprungliga fyra kom in i Projure. I dagsläget har Projure cirka tio studenter som besvarar frågor, men ambitionen är att fortsätta växa.

Varför Projure?


Samhället präglas alltmer av ökade juridiska krav på privatpersoner och konsumenter. I vardagen kan det ofta vara svårt att själv veta vad som gäller till exempel vid arv, köp av bostadsrätt eller fast egendom, hyresavtal eller konsumentköp. Projure finns för att underlätta vid just tillfällen då man själv inte kan eller har tid att sätta sig in i ett juridiskt problem.

Projure skiljer sig från andra aktörer på flera sätt. Vi publicerar aldrig frågor eller svar, ens anonymiserade sådana, på hemsidan eller någon annanstans. Detta för att kunna ge ett så personligt svar som möjligt och samtidigt värna om frågeställarens integritet. Välkommen med din fråga.

Kontaktinformation


Har du några frågor som rör föreningens verksamhet? Kontakta info [at] projure.se. Vidare kan du kontakta rådgivaransvarig på radgivaransvarig [at] projure.se.

Ideella Föreningen Projure
Org. nr. 802443-9476


072-160 97 51 (ej juridiska frågor)


Projure-affisch